Ajalugu

Lähte ÜG õpilase Cärol Kikerpilli uurimuse põhjal
Tartu endine vallavanem Aivar Soop on väga toetanud spordi arengut Tartu vallas. Et hoogustada noorte spordialast tegevust, võeti 2005. aasta kevadel spordikooli direktorina tööle Rein Lellep, kelle ülesandeks sai luua Tartu Valla Spordikool ja arendada selle tegevust.
Tartu Valla Spordikool asutati 1. septembril 2005. aastal. 1. oktoobril 2005 oli spordikoolis 130 õpilast. Spordikool tegutseb kahes alevikus – Lähtel ja Kõrvekülas, talvel renditakse ruume ka Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis ning 2016. aastast ka valminud Veeriku vibulasketiirus.
Algselt, 3 - 4 aastat, spordikoolis õppemaksu ei olnud. Siis kehtestati osalustasu 3 eurot kuus ja alates 2014. aastast on Tartu Valla volikogu otsusega spordikooli õppemaks 10 eurot kuus.

MISSIOON JA EESMÄRGID
​Spordikooli missiooniks on toetada lastele ja noortele sportlikku tegevust tagamaks nende vaimse ja kehalise arengu. Laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine. Spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
Spordikooli eesmärgiks on tagada paremate õpilastele osavõtt vabariiklikest ja võimalusel rahvusvahelistest võistlustest.
Õppetöös lähtutakse kaasaegsest treeningmetoodikast ja treeningtegevuse analüüsist. Oluline on treeningtundide kvaliteedi taseme tõstmine ja mitmekesistamine. Kord õppeaastas toimub kontrollkatsete korraldamine. Jätkub suvelaagrite läbiviimine, samuti võistluste, seminaride ja rahvusvaheliste ürituste korraldamine.
Spordikoolil on kompetentne, arenguvõimeline ja head koostööd tegev töötajaskond. Igal treeneril on selge arusaam oma rollist ja vastutusest, kõikide osakondade vahel toimib omavaheline koostöö. Lähtudes vajadustest ja võimalustest on eesmärgiks spordikooli osakondade suurendamine.

SPORDIALAD JA TREENERID
​​2005. aastal alustas Tartu Valla Spordikool, kus tegeleti 5 spordialaga: võrkpall, korvpall, kergejõustik, maadlus ja suusatamine. Spordikoolis juhendas noori 7 treenerit: Ene Laanes - võrkpall, Elvi Maremäe - korvpall, Raul Edela - suusatamine, Vahur Proovel -kreeka-rooma maadlus, Ille Kukk - kergejõustik Kõrvekülas, Aimar Poom - kergejõustik, Kristel Tobreluts - Tähelepanu, start ja üldfüüsiline ettevalmistus.
2008-2011. aastatel jätkuvalt 5 spordiala: võrkpall - Ene Laanes, korvpall - Iivi Kaljuvee, kergejõustik - Kersti Viru , murdmaasuusatamine - Raul Edela kuni 2009, al. 2009 Andres Kübar, Tähelepanu, start - Kristel Tobreluts.
Spordikool arenes, 2012 - 2015. aastatel tegeleti juba seitsme spordialaga: võrkpall, korvpall, kergejõustik, kreeka-rooma maadlus, murdmaasuusatamine, judo ning vibulaskmine. Õpilasi juhendasid: Ene Laanes - võrkpall, Kersti Viru - kergejõustik, Ille Kukk - kergejõustik Kõrvekülas, Iivi Kaljuvee - korvpall, Vahur Proovel - kreeka-rooma maadlus, Ago Vahtra - suusatamine, Ats Kukk - judo, Raul Kivilo - vibulaskmine, Siret Luik - vibulaskmine.
2016. aastast juhendavad noori 10 treenerit: Kaisa Karjane - võrkpall, Ene Laanes - võrkpall, Iivi Kaljuvee - korvpall, Ille Kukk - kergejõustik Kõrvekülas, Kersti Viru - kergejõustik, Ago Vahtra - suusatamine, Gadi Koort - vibulaskmine, Raul Kivilo - vibulaskmine, Vahur Proovel - kreeka-rooma maadlus, Ats Kukk - judo

SPORDIKOOLI ÕPILASTE ARVUD
​2005. aastal 1. oktoobri seisuga alustas spordikoolis õppimist ja treenimist 130 õpilast;
2008. aasta ligi 185 õpilast;
2012. aastal üle 200 õpilase;
2015. aastaks oli spordikooli õpilaste arv kasvanud 300-ni.
2016. aasta seisuga juba 350 õpilast
2017. aastal püsib arv 300 õpilase juures.

SPORDIKOOLI DIREKTORI VASTUVÕTT
​​Iga õppeaasta kevadel, maikuus, toimub spordikooli õpilastele vastuvõtt, vastuvõtte on kooku neli - igale vanuseastmele eraldi. Seal annavad treenerid ülevaate õppeaastal toimunu ja saavutatu kohta. Treenerite ettepanekute alusel tunnustatakse ja autasustatakse rahalise preemiaga antud õppeaasta parimat neidu ja noormeest. Valitakse õpilane, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma spordialal, on ühiskondlikult aktiivne ja edukas õppija. Vastuvõtt lõpeb alati banketilauaga.

JÕULUPEOD
​​Igal aastal tähistab spordikool ka õpilastega jõule. Toimuvad jõulupeod igale kooliastmele eraldi: korraldatakse lõbusaid mänge, käib jõuluvana ja iga laps saab väikese kingituse.

SUVELAAGRID
​Alates 2009-ndast aastast toimub augustikuu algul spordikooli õpilastele 3 - 4 päevane suvelaager. Laager on ööbimisega, mis on korraldatud Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaskodus. Seda laagrit on korraldanud Rein Lellep koos spordikooli treeneritega. Laagrist saab osa võtta kuni 120 õpilast.
Laagris toimuvad erinevate spordialade treeningud, samuti toimuvad seminar - loengud, milles antakse teadmisi erinevatel teemadel. Liikumisõpetusest on rääkinud Tartu Ülikooli õppejõud Kaja Hermlin, toitumisspetsialist Kadi Mediainen. Toimunud on ka politsei- ja tuletõrjeteemalisi õppusi ja noortega on vestlusringe teinud psühholoog. Laagris olles tehakse ka ühiskondlikku tööd - korrastatakse spordihalli ja staadioni ümbrust ning Lähte suusaradadelt korjatakse prahti.

PROJEKTID
​2006 - 2008 toimus Prantsuse - Saksa ühisprojekt korvpallis, mille käigus korraldati ühislaagreid. Selle projekti eestvedajaks oli Iivi Kaljuvee. 2006. aastal toimus laager Prantsusmaal, 2007 Saksamaal ja 2008 toimus laager Lähtel.
2006. aastal võitis Lähte korvpallimeeskond Eesti Rahvaliiga korvpallis. 2006 - 2007 osalesid noormehed Prahas korvpalliturniiril.
Tartu vallal on pikaajalised sõprussidemed Soomes Jyvaskyla vallaga. Tänu koostööle on osalenud Lähte kreeka-rooma maadlejad alates 2008. aastast maadlusturniiridel Jyvaskylas ja Turkus. Ka Lähte korvpallurid ja võrkpallurid on käinud suurtel turniiridel Soome Vabariigis.
Koostöö on ka Peterburgi spordikoolidega. Alates 2015. aastast on Peterburgi spordikooli noored käinud Lähtel suvelaagris. Meie noored suusatajad käisid 2016. aastal Peterburgi lähedal asuvas Kavgolovo suusakeskuse suusatunnelis. Selle spordilaagri käigus tutvuti ka Peterburgi vaatamisväärsustega.